Results for Farms in Carmarthenshire, Carmarthenshire

Carmarthen & Pumsaint Farmers

Tel: 01994 230391 - Carmarthen, SA31 2BJ

Carmarthenshire Federation Of Young Farmers' Clubs

Tel: 01267 222980 - Agricultural Ho Cambrian Pl, Carmarthen, Dyfed, SA31 1QG

Carmarthenshire & Wales Game Farm

Tel: 01558 668491 - Cwm Celli Fawr, Llanfynydd, Carmarthen, Dyfed, SA32 7TR

T.G Charles

Tel: 01559 384251 - Aberglwydeth, New Inn, Pencader, Dyfed, SA39 9BE

Cwmllyfri Farm

Tel: 01267 241507 - Cwmllyfrau, Llangain, Carmarthen, Dyfed, SA33 5AR

D B Jones

Tel: 01994 484369 - Llaindelyn, Cynwyl Elfed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6SY

A Davies

Tel: 01570 480403 - Tyngrug Isaf, Penffordd, Llanybydder, Dyfed, SA40 9XG

D.E Davies

Tel: 01994 230467 - Blaencwrt, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4NQ

D.E.M Davies

Tel: 01558 668788 - Penybanc Uchaf, Llanarthney, Carmarthen, Dyfed, SA32 8LB

D.R. Ll Davies

Tel: 01559 384260 - Cross Inn Fm, Llanfihangel-ar-Arth, Pencader, Dyfed, SA39 9JX

Daniel Davies

Tel: 01559 370335 - Dre-Fach Felindre, Llandysul, Dyfed, SA44 5UH

D.T Davies

Tel: 01267 275374 - Torcoed Fach Crwbin, Crwbin, Kidwelly, Dyfed, SA17 5ED

E.T Davies

Tel: 01267 253272 - Gilfach-Maen, Llanpumsaint, Carmarthen, Dyfed, SA33 6LB

Hugh Davies

Tel: 01550 740675 - Dafadfa Uchaf, Gwynfe, Llangadog, Dyfed, SA19 9SA

H & M.J Davies

Tel: 01267 234626 - Nant Fm Llangunnor Rd, Llangunnor, Carmarthen, Dyfed, SA31 2HY

Jeff Davies

Tel: 01559 363375 - Bercoed Uchaf, Bangor Teifi, Llandysul, Dyfed, SA44 5BS

J.G Davies

Tel: 01545 590630 - Fron, Pontshaen, Llandysul, Dyfed, SA44 4UR

J.M Davies

Tel: 01239 654368 - Maes Y Deri, Pontgarreg, Llandysul, Dyfed, SA44 6AU

John R Davies

Tel: 01545 590214 - Pantmoch, Pontshaen, Llandysul, Dyfed, SA44 4UN

K Davies

Tel: 01559 395644 - Llwynpur Fm, Maesycrugiau, Pencader, Dyfed, SA39 9LJ

S Davies

Tel: 01994 230555 - Lanygors, Bancyfelin, Carmarthen, Dyfed, SA33 5NP

T.I.L Davies

Tel: 01558 685235 - Gelli Cefn Y Rhos, Talley, Llandeilo, Dyfed, SA19 7DS

T.S Davies

Tel: 01267 236186 - Tygwyn, Llangyndeyrn, Kidwelly, Dyfed, SA17 5HB

W.D.R Davies

Tel: 01550 720446 - Garth Fm, Llandovery, Dyfed, SA20 0HA

A.J.M Evans

Tel: 01558 685236 - Pyllaucochion Taliaris, Taliaris, Llandeilo, Dyfed, SA19 7DW

D.L Evans

Tel: 01267 231174 - Pistyll Fm, Llangyndeyrn, Kidwelly, Dyfed, SA17 5HG

J Evans

Tel: 01570 480371 - Blaencarreg, Pencarreg, Llanybydder, Dyfed, SA40 9QP

J.D Evans

Tel: 01570 434272 - Cwrtnewydd, Llanybydder, Dyfed, SA40 9YE

J.H Evans

Tel: 01558 668320 - Cefn-Hernin Fm, Dryslwyn, Carmarthen, Dyfed, SA32 8RG

J.O Evans

Tel: 01545 580457 - Pantsod, Synod Inn, Llandysul, Dyfed, SA44 6JT

J.U Evans

Tel: 01558 685326 - Greenhill Fm, Llansadwrn, Llanwrda, Dyfed, SA19 8LT

K Evans

Tel: 01267 236608 - Penpompren Fm, Nantycaws, Carmarthen, Dyfed, SA32 8EW

L.M Evans

Tel: 01267 253618 - Pantglas, Whitemill, Carmarthen, Dyfed, SA32 7HJ

M.H Evans

Tel: 01550 777516 - Riverside Cwmdwr, Llanwrda, Dyfed, SA19 8AL

William Evans

Tel: 01545 580400 - Caerwenlli, Synod Inn, Llandysul, Dyfed, SA44 6JH

R.I George

Tel: 01267 267269 - Cwmafael Fm, Llandyfaelog, Kidwelly, Dyfed, SA17 5RF

D.A Green

Tel: 01559 363295 - Dyffryn Llynod, Tregroes, Llandysul, Dyfed, SA44 4NW

D.C Green

Tel: 01267 267719 - Llechdwnni Fm, Kidwelly, Dyfed, SA17 4NE

A Hughes

Tel: 01550 720483 - Penlan Telych Fm, Llandovery, Dyfed, SA20 0JZ

G Hughes

Tel: 01558 822312 - Glanbrydan Fm, Manordeilo, Llandeilo, Dyfed, SA19 7BG

B.M Jackson

Tel: 01994 230658 - Llangarthginning Cott Llanboidy Rd, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5QZ

T.& H John

Tel: 01994 427212 - Brixton, Cross Inn, Laugharne, Carmarthen, Dyfed, SA33 4QT

John Williams

Tel: 01550 740624 - Gelli, Llanddeusant, Llangadog, Dyfed, SA19 9YL

D.J Jones

Tel: 01267 290439 - Cilarddu, Nantgaredig, Carmarthen, Dyfed, SA32 7NR

D.R,A.A & D.T Jones

Tel: 01267 281325 - Penfoel, Cynwyl Elfed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6UN

Elgan Jones

Tel: 01558 650275 - Penybank, Pumpsaint, Llanwrda, Dyfed, SA19 8AX

G Jones

Tel: 01545 590223 - Heol Feinog, Pontshaen, Llandysul, Dyfed, SA44 4UB

John Jones

Tel: 01545 590260 - Pantglas, Talgarreg, Llandysul, Dyfed, SA44 4HE

L.L Jones

Tel: 01550 720450 - Llwynmeredydd Fm, Myddfai, Llandovery, Dyfed, SA20 0JE

M Jones

Tel: 01559 395234 - Brynsegur, Maesycrugiau, Pencader, Dyfed, SA39 9LN

M Jones

Tel: 01558 650232 - Tyllwyd Ffarmers, Ffarmers, Llanwrda, Dyfed, SA19 8JA

M.R Jones

Tel: 01994 230505 - Aber, Llangynin, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4JY

P Jones

Tel: 01994 484263 - Hafod Fm, Trelech, Carmarthen, Dyfed, SA33 6RT

Rnld Jones

Tel: 01545 590236 - Gorsgoch, Llanybydder, Dyfed, SA40 9TH

T.G Jones

Tel: 01558 822214 - Glanbrynant Gwynfe Rd, Ffairfach, Llandeilo, Dyfed, SA19 6YT

W Jones

Tel: 01550 720224 - Divlyn Fm, Llandovery, Dyfed, SA20 0UA

D.L Lewis

Tel: 01994 484334 - Neuadd Fm, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5PW

G.H Lewis

Tel: 01558 668212 - Clos Glas, Maesybont, Llanelli, Dyfed, SA14 7HG

H.E Lewis

Tel: 01558 668919 - Garreg Wen, Llanfynydd, Carmarthen, Dyfed, SA32 7UE

R.P Lewis

Tel: 01267 253397 - Penybanc Fm, Llanllawddog, Carmarthen, Dyfed, SA32 7JG

W.J Lewis

Tel: 01558 668365 - Cwmagol Fm, Dryslwyn, Carmarthen, Dyfed, SA32 8RP

D.A Morgan

Tel: 01558 823480 - Rhiw Fm, Penybanc, Llandeilo, Dyfed, SA19 7TB

G Morgan

Tel: 01558 668347 - Bron Y Glyn, Llanfynydd, Carmarthen, Dyfed, SA32 7TR

I.W.W Morgan

Tel: 01550 720222 - The Bungalow Penrhiw Fm, Cilycwm, Llandovery, Dyfed, SA20 0HG

Pentremeurig Farm

Tel: 01550 777308 - Pentremeurig, Llanwrda, Dyfed, SA19 8EH

Sarnau Farm

Tel: 01239 698250 - Sarnau, Trelech, Carmarthen, Dyfed, SA33 6RP

W.D Smith

Tel: 01554 890232 - Gwenllian Fm, Mynyddygarreg, Kidwelly, Dyfed, SA17 4LS

T Taylor

Tel: 01267 211256 - Talfan Isaf, Abernant, Carmarthen, Dyfed, SA33 5RS

Alfred Thomas

Tel: 01559 362370 - Fronwen Fm, Horeb, Llandysul, Dyfed, SA44 4JS

A.H Thomas

Tel: 01267 275277 - Cilyrynys, Porthyrhyd, Carmarthen, Dyfed, SA32 8PX

Thomas Brothers

Tel: 01570 422270 - Dolgwm Uchaf, Pencarreg, Llanybydder, Dyfed, SA40 9QN

B.T Thomas

Tel: 01558 668281 - Glansannan, Dryslwyn, Carmarthen, Dyfed, SA32 8SJ

D.G Thomas

Tel: 01550 740250 - Aberdyfnant, Llanddeusant, Llangadog, Dyfed, SA19 9UH

D.H & R.A Thomas

Tel: 01994 484364 - Penrhosgain, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5PN

D.J Thomas

Tel: 01267 290395 - Ffynon Dewi, Capel Dewi, Carmarthen, Dyfed, SA32 8AD

D.T.O Thomas

Tel: 01558 650550 - Crofft, Caio, Llanwrda, Dyfed, SA19 8PS

G Thomas

Tel: 01994 484252 - Llainlas, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5PN

Glan O Thomas

Tel: 01267 281286 - Panne Fm, Cynwyl Elfed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6UN

J.F Thomas

Tel: 01554 820209 - Syddyn Fm, Felinfoel, Llanelli, Dyfed, SA14 8QB

Rhys Thomas

Tel: 01269 860257 - Gelli Gatrog, Pontantwn, Kidwelly, Dyfed, SA17 5LN

R.W Thomas

Tel: 01558 822397 - Cwmwern Fm, Penybanc, Llandeilo, Dyfed, SA19 7TA

W Thomas

Tel: 01267 236960 - Hafodwen Llansteffan Rd, Carmarthen, Dyfed, SA31 3QU

W R & M Thomas

Tel: 01554 820246 - Tyreglwys Fm, Llangennech, Llanelli, Dyfed, SA14 8YD

Whitlera Farm

Tel: 01267 275287 - Whitlera, Porthyrhyd, Carmarthen, Dyfed, SA32 8PS

A.M Williams

Tel: 01550 777382 - Tanlan, Llangadog, Dyfed, SA19 9DR

D Williams

Tel: 01550 777311 - Cefn Park Fm, Taliaris, Llandeilo, Dyfed, SA19 7DH

D.A & M.C Williams

Tel: 01994 230697 - Clyngwyn St. Clears, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4NJ

D.J Williams

Tel: 01267 290274 - Penbwlch Isaf, Nantgaredig, Carmarthen, Dyfed, SA32 7EX

E Williams

Tel: 01550 740235 - Gorllwyn Fawr, Myddfai, Llandovery, Dyfed, SA20 0JF

E.L Williams

Tel: 01559 384876 - Nantllechfawr Farm, Hebron, Pencader, Dyfed, SA39 9DD

J.D & M.B Williams

Tel: 01558 685335 - Blaenwaun Fm, Talley, Llandeilo, Dyfed, SA19 7BQ

Tom D.G Williams

Tel: 01558 823223 - Ty Gwyn Fm Bethlehem Rd, Ffairfach, Llandeilo, Dyfed, SA19 6US

Ystodwen Uchaf Farm

Tel: 01269 870291 - Pontyberem, Llanelli, Dyfed, SA15 5NL

Roger Davies

Tel: 01591 610597 - Cwm Henog Fm, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4TL

R.W.H Davies

Tel: 01591 620634 - Beulah, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4UE

M.P Jones

Tel: 01591 610330 - Lofftwen, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4SN

W.H & D.H Jones

Tel: 01591 610260 - Llawrdre Fm Llandovery Rd, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4TE

G.l Jones

Tel: 01545 590274 - Rhydowen Fm, Rhydowen, Pontshaen, Llandysul, Dyfed, SA44 4UN

J.j Thomas

Tel: 01994 484244 - Clungarthen, Trelech, Carmarthen, Dyfed, SA33 6RQ

D.T Thomas

Tel: 01559 395238 - Blaencwmdu, Maesycrugiau, Pencader, Dyfed, SA39 9DH

Business type (e.g. Florist)
or Name (e.g. Fastfix Plumbers)
Location (e.g. Bradford)