Results for Farms in Carmarthenshire, Carmarthenshire

A R Law

Tel: 01267 253258 - Whitemill, Carmarthen, SA32 7HH

Banc Farm

Tel: 01558 685346 - Banc, Talley, Llandeilo, Dyfed, SA19 7EQ

D B Jones

Tel: 01994 484369 - Llaindelyn, Cynwyl Elfed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6SY

C.M Davies

Tel: 01558 668279 - Rhos Deg, Maesybont, Llanelli, Dyfed, SA14 7HG

Davies

Tel: 01545 560426 - Cwmcynon, Llwyndafydd, Llandysul, Dyfed, SA44 6LE

D.A Davies

Tel: 01550 777317 - Cwrtyplas, Llangadog, Dyfed, SA19 9AD

D.L Davies

Tel: 01267 241604 - Ffordd Uchaf, Llansteffan, Carmarthen, Dyfed, SA33 5HB

D.R.B Davies

Tel: 01558 823315 - Glanrwyth, Cwmifor, Llandeilo, Dyfed, SA19 7AH

D.R. Ll Davies

Tel: 01559 384260 - Cross Inn Fm, Llanfihangel-ar-Arth, Pencader, Dyfed, SA39 9JX

E.G Davies

Tel: 01550 740253 - Neuadd Fm, Gwynfe, Llangadog, Dyfed, SA19 9RL

Gareth Davies

Tel: 01550 720368 - Derwendeg Fm Pentre-ty-Gwyn, Babel, Llandovery, Dyfed, SA20 0RL

G.L & E.E Davies

Tel: 01558 685247 - Maesllanwrthwl, Crugybar, Llanwrda, Dyfed, SA19 8SW

H Davies

Tel: 01550 760227 - Broncwrt, Rhandirmwyn, Llandovery, Dyfed, SA20 0PD

H.A Davies

Tel: 01558 668322 - Gwndwn Fm Golden Gro, Golden Grove, Carmarthen, Dyfed, SA32 8LX

H & M.J Davies

Tel: 01267 234626 - Nant Fm Llangunnor Rd, Llangunnor, Carmarthen, Dyfed, SA31 2HY

J Davies

Tel: 01269 842329 - Brynawelon Fm, Golden Grove, Carmarthen, Dyfed, SA32 8NB

J Davies

Tel: 01267 290494 - Brynbugail, Abergorlech Road, Carmarthen, Dyfed, SA32 7JX

J.Brinley Davies

Tel: 01559 363373 - Blaendyffryn Fm, Bangor Teifi, Llandysul, Dyfed, SA44 4HZ

J.G & M.R Davies

Tel: 01267 235594 - 7 Bronwydd Road, Carmarthen, Dyfed, SA31 2AJ

J.H Davies

Tel: 01550 720294 - Craig-yr-Wyddon, Babel, Llandovery, Dyfed, SA20 0AJ

John R Davies

Tel: 01545 590214 - Pantmoch, Pontshaen, Llandysul, Dyfed, SA44 4UN

J.W.Arwyn Davies

Tel: 01550 740226 - Talsarn Fm, Llanddeusant, Llangadog, Dyfed, SA19 9YW

K Davies

Tel: 01559 395644 - Llwynpur Fm, Maesycrugiau, Pencader, Dyfed, SA39 9LJ

L.S Davies

Tel: 01267 236051 - Brynteg, Pentremeurig, Carmarthen, Dyfed, SA31 3ES

S.P & M.S Davies

Tel: 01267 275301 - Bronberllan Llanddarog Rd, Carmarthen, Dyfed, SA32 8AL

T.J Davies

Tel: 01570 480266 - Tyngrug Uchaf, Cwmsychpant, Llanybydder, Dyfed, SA40 9XL

W.D Davies

Tel: 01550 740682 - Pencarreg, Llanddeusant, Llangadog, Dyfed, SA19 9UL

W.E.A Davies

Tel: 01558 685277 - The Croft, Llansawel, Llandeilo, Dyfed, SA19 7PF

W.P Davies

Tel: 01267 281256 - Penralltdafn, Cynwyl Elfed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6ST

A.J.M Evans

Tel: 01558 685236 - Pyllaucochion Taliaris, Taliaris, Llandeilo, Dyfed, SA19 7DW

A.L Evans

Tel: 01559 363224 - Nantegryd, Llanfair Road, Llandysul, Dyfed, SA44 4RD

Evans

Tel: 01558 650414 - Penarth Uchaf, Pumpsaint, Llanwrda, Dyfed, SA19 8BJ

D.J.I Evans

Tel: 01267 223240 - Pant Y Coubal, Gwernogle, Carmarthen, Dyfed, SA32 7RP

E.T Evans

Tel: 01545 590248 - Nantygwyddau, Pontshaen, Llandysul, Dyfed, SA44 4UA

H.L Evans

Tel: 01994 230250 - Lan Fm, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5NY

Evans

Tel: 01267 211261 - Plasparcau Llysonen Rd, Carmarthen, Dyfed, SA33 5EP

J.O Evans

Tel: 01545 580457 - Pantsod, Synod Inn, Llandysul, Dyfed, SA44 6JT

J.U Evans

Tel: 01558 685326 - Greenhill Fm, Llansadwrn, Llanwrda, Dyfed, SA19 8LT

A.R & L.M Hall

Tel: 01559 395269 - Fronfelen Fm, Maesycrugiau, Pencader, Dyfed, SA39 9LZ

K.T.R Hughes

Tel: 01558 668263 - Caeau Newydd, Dryslwyn, Carmarthen, Dyfed, SA32 8RA

S.B Hughes

Tel: 01994 230805 - Penybont Fm, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5QL

B.M Jones

Tel: 01267 253225 - Nant Gwyn Fm, Llanpumsaint, Carmarthen, Dyfed, SA33 6JL

Cecil Jones

Tel: 01558 668215 - Pantyglas, Llanarthney, Carmarthen, Dyfed, SA32 8JN

Cerdin Jones

Tel: 01545 590602 - Gellihen, Talgarreg, Llandysul, Dyfed, SA44 4HE

D.E.M Jones

Tel: 01558 650239 - Gwargorof, Crugybar, Llanwrda, Dyfed, SA19 8TD

D.H Jones

Tel: 01558 668344 - Wern Fm, Llanarthney, Carmarthen, Dyfed, SA32 8LE

E.G Jones

Tel: 01239 851334 - Pantyrefail, Ffostrasol, Llandysul, Dyfed, SA44 4TB

E.G & N Jones

Tel: 01267 237838 - Cwmcastell Blaenycoed Rd, Carmarthen, Dyfed, SA33 6EG

E.L Jones

Tel: 01545 580306 - Mynachlog Uchaf, Talgarreg, Llandysul, Dyfed, SA44 4XP

H.M Jones

Tel: 01267 275215 - Wernbongam Fm, Llanarthney, Carmarthen, Dyfed, SA32 8HN

John Jones

Tel: 01267 281306 - Penffynnon, Cynwyl Elfed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6UP

J.R Jones

Tel: 01545 590652 - Perthronw, Talgarreg, Llandysul, Dyfed, SA44 4ES

M.D Jones

Tel: 01545 560538 - Penrallt-Goch, Cross Inn, Llandysul, Dyfed, SA44 6LX

Rnld Jones

Tel: 01545 590236 - Gorsgoch, Llanybydder, Dyfed, SA40 9TH

R.L.& E Jones

Tel: 01559 384287 - Clyn Melyn Fm, Pencader, Dyfed, SA39 9BX

T.B Jones

Tel: 01550 720617 - Pantygasseg Fm, Myddfai, Llandovery, Dyfed, SA20 0HX

T.m Jones

Tel: 01267 211306 - Ffynnon-Lwyd, Llangynog, Carmarthen, Dyfed, SA33 5BS

W.K Jones

Tel: 01559 384255 - Perthyberllan, New Inn, Pencader, Dyfed, SA39 9BE

W.R Jones

Tel: 01267 281405 - Pwll Dyfarch, Blaenycoed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6HD

D.B Lewis

Tel: 01269 841491 - Coed Cyw Fawr, Llannon, Llanelli, Dyfed, SA14 6AU

G.H Lewis

Tel: 01558 668212 - Clos Glas, Maesybont, Llanelli, Dyfed, SA14 7HG

D.Huw Morgan

Tel: 01550 740672 - Nant Gwynne, Llanddeusant, Llangadog, Dyfed, SA19 9SN

D.T.G Morgan

Tel: 01558 668285 - Cadfan, Broad Oak, Carmarthen, Dyfed, SA32 8QW

E.M Morgan

Tel: 01267 237905 - Nantybwla College Rd, Carmarthen, Dyfed, SA31 3QS

E.W Morgan

Tel: 01550 740646 - Gwynfe, Llangadog, Dyfed, SA19 9RG

J.V Morgan

Tel: 01550 720558 - Ystrad Walter Fm, Llandovery, Dyfed, SA20 0YL

R.E Morgan

Tel: 01550 740620 - Neuadd Fach, Gwynfe, Llangadog, Dyfed, SA19 9PE

E Price-Davies

Tel: 01550 720681 - Gelli Rhyd, Babel, Llandovery, Dyfed, SA20 0RW

T.E Thomas

Tel: 01994 230218 - Trefenty St. Clears, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4NG

T Taylor

Tel: 01267 211256 - Talfan Isaf, Abernant, Carmarthen, Dyfed, SA33 5RS

D.H & R.A Thomas

Tel: 01994 484364 - Penrhosgain, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5PN

D.R Thomas

Tel: 01545 590282 - Nantycwnstabl Ffostrasol, Ffostrasol, Llandysul, Dyfed, SA44 4TR

D.R Thomas

Tel: 01558 685348 - Rhiwnerfyn Rhydcymerau, Rhydcymerau, Llandeilo, Dyfed, SA19 7RG

D.T.O Thomas

Tel: 01558 650550 - Crofft, Caio, Llanwrda, Dyfed, SA19 8PS

E.A Thomas

Tel: 01570 480328 - Gwargraig, Llanybydder, Dyfed, SA40 9SE

G.R Thomas

Tel: 01559 363297 - Pantfeillionen Fm, Horeb, Llandysul, Dyfed, SA44 4JR

G.R Thomas

Tel: 01558 823391 - Ffrwd Fm, Salem, Llandeilo, Dyfed, SA19 7ND

H Thomas

Tel: 01267 211241 - Gelli-Deg, Llangynog, Carmarthen, Dyfed, SA33 5DE

H.D Thomas

Tel: 01558 668264 - Tycoch, Dryslwyn, Carmarthen, Dyfed, SA32 8SF

H.R Thomas

Tel: 01559 363395 - Login Fm, Tregroes, Llandysul, Dyfed, SA44 4LY

J.L Thomas

Tel: 01558 668981 - Beili Glas, Llanarthney, Carmarthen, Dyfed, SA32 8JG

L.L Thomas

Tel: 01267 211213 - Pontcowin Fm, Bancyfelin, Carmarthen, Dyfed, SA33 5NB

M.M & J.N Thomas

Tel: 01269 870283 - Glan Yr Ynys, Llangyndeyrn, Kidwelly, Dyfed, SA17 5EP

O.S Thomas

Tel: 01267 267224 - Pentrecwn, Uplands, Carmarthen, Dyfed, SA32 8DZ

P.E Thomas

Tel: 01994 230296 - Foxhole Fm, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4NG

P.G & E Thomas

Tel: 01994 240762 - Cildywyll Fm, Llanddowror, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4HP

R Thomas

Tel: 01558 668140 - Bryn Deri Llanfynydd Rd, Carmarthen, Dyfed, SA32 7BY

W.H Thomas

Tel: 01994 453653 - Bronwydd Fm, Pendine, Carmarthen, Dyfed, SA33 4PH

W.J Thomas

Tel: 01269 843572 - Graig Y Geifr Folgastell, Cefneithin, Llanelli, Dyfed, SA14 7EP

H.R Walker

Tel: 01267 275224 - Wern Las Fm, Porthyrhyd, Carmarthen, Dyfed, SA32 8PU

Alun Williams

Tel: 01550 777696 - Bryngwyn Fm, Llangadog, Dyfed, SA19 9DD

D Williams

Tel: 01269 842328 - Ffynnon Luan, Maesybont, Llanelli, Dyfed, SA14 7HF

David E Williams

Tel: 01559 363298 - Rhiwlug Fm, Tregroes, Llandysul, Dyfed, SA44 4NB

D.J Williams

Tel: 01267 290274 - Penbwlch Isaf, Nantgaredig, Carmarthen, Dyfed, SA32 7EX

E Williams

Tel: 01550 740235 - Gorllwyn Fawr, Myddfai, Llandovery, Dyfed, SA20 0JF

Hugh M Williams

Tel: 01570 434255 - Gorsgoch, Llanybydder, Dyfed, SA40 9TB

I.R Williams

Tel: 01558 650566 - Benlan Porthrhyd, Porthyrhyd, Llanwrda, Dyfed, SA19 8DG

J.M Williams

Tel: 01558 668223 - Cwmharad, Dryslwyn, Carmarthen, Dyfed, SA32 8RL

J.P Williams

Tel: 01550 720465 - Llwynberllan Fm Cilycwm Rd, Llandovery, Dyfed, SA20 0UA

N Williams

Tel: 01558 650261 - Dolaucothi Fm, Pumpsaint, Llanwrda, Dyfed, SA19 8UP

Business type (e.g. Florist)
or Name (e.g. Fastfix Plumbers)
Location (e.g. Bradford)