Results for Farms in Carmarthenshire, Carmarthenshire

Banc Farm

Tel: 01558 685346 - Banc, Talley, Llandeilo, Dyfed, SA19 7EQ

Brookley Farms

Tel: 01994 240419 - Rhydyfran, Llanddowror, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4JE

Cilyllyn Fawr Farm

Tel: 01558 685434 - Cilyllyn Fawr, Talley, Llandeilo, Dyfed, SA19 7AZ

Cwmllyfri Farm

Tel: 01267 241507 - Cwmllyfrau, Llangain, Carmarthen, Dyfed, SA33 5AR

Cwrt Farm

Tel: 01267 275200 - Cwrt, Llanddarog, Carmarthen, Dyfed, SA32 8NU

D.E Davies

Tel: 01994 230467 - Blaencwrt, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4NQ

D.E.M Davies

Tel: 01558 668788 - Penybanc Uchaf, Llanarthney, Carmarthen, Dyfed, SA32 8LB

D.G Davies

Tel: 01239 851435 - Blaencardin Bach, Ffostrasol, Llandysul, Dyfed, SA44 4TQ

Daniel Davies

Tel: 01559 370335 - Dre-Fach Felindre, Llandysul, Dyfed, SA44 5UH

E.D Davies

Tel: 01558 685256 - Cothi Va, Crugybar, Llanwrda, Dyfed, SA19 8SD

E.G Davies

Tel: 01550 740253 - Neuadd Fm, Gwynfe, Llangadog, Dyfed, SA19 9RL

E.J Davies

Tel: 01267 275223 - Penrhiw Llanddarog Rd, Llanddarog, Carmarthen, Dyfed, SA32 8BY

E.T Davies

Tel: 01267 253272 - Gilfach-Maen, Llanpumsaint, Carmarthen, Dyfed, SA33 6LB

E.W Davies

Tel: 01994 484339 - Penrhiwlas Talog, Talog, Carmarthen, Dyfed, SA33 6NN

Glyndwr Davies

Tel: 01554 832633 - Tynewydd Fm, Graig, Burry Port, Dyfed, SA16 0BZ

H.M Davies

Tel: 01558 668381 - Grongar Fm, Llangathen, Carmarthen, Dyfed, SA32 8QH

I Davies

Tel: 01239 654286 - Cefn Bach, Brynhoffnant, Llandysul, Dyfed, SA44 6EB

J Davies

Tel: 01267 290494 - Brynbugail, Abergorlech Road, Carmarthen, Dyfed, SA32 7JX

J.E Davies

Tel: 01239 851356 - Wstrws, Ffostrasol, Llandysul, Dyfed, SA44 4TL

J.M Davies

Tel: 01239 654368 - Maes Y Deri, Pontgarreg, Llandysul, Dyfed, SA44 6AU

S Davies

Tel: 01994 230555 - Lanygors, Bancyfelin, Carmarthen, Dyfed, SA33 5NP

S.P & M.S Davies

Tel: 01267 275301 - Bronberllan Llanddarog Rd, Carmarthen, Dyfed, SA32 8AL

W.D Davies

Tel: 01550 740682 - Pencarreg, Llanddeusant, Llangadog, Dyfed, SA19 9UL

Evans Bros

Tel: 01239 654428 - Pantygronw, Glynarthen, Llandysul, Dyfed, SA44 6PG

Dewi Evans

Tel: 01267 241258 - Trehyrne Fm, Llanybri, Carmarthen, Dyfed, SA33 5HX

Evans

Tel: 01558 650414 - Penarth Uchaf, Pumpsaint, Llanwrda, Dyfed, SA19 8BJ

D.L Evans

Tel: 01267 231174 - Pistyll Fm, Llangyndeyrn, Kidwelly, Dyfed, SA17 5HG

E.J Evans

Tel: 01558 823288 - Caergroes, Penybanc, Llandeilo, Dyfed, SA19 7TB

E.T Evans

Tel: 01545 590248 - Nantygwyddau, Pontshaen, Llandysul, Dyfed, SA44 4UA

J.U Evans

Tel: 01558 685326 - Greenhill Fm, Llansadwrn, Llanwrda, Dyfed, SA19 8LT

M.H Evans

Tel: 01550 777516 - Riverside Cwmdwr, Llanwrda, Dyfed, SA19 8AL

Tegwyn Evans

Tel: 01558 685322 - Croesnant Capel Isaac, Capel Isaac, Llandeilo, Dyfed, SA19 7ES

T.G & D Evans

Tel: 01267 253670 - Spitre Rhydargaeau Rd, Rhydargaeau, Carmarthen, Dyfed, SA32 7JJ

Gellydywyll Farm

Tel: 01267 275694 - Gelli Dywyll Llanddarog Rd, Carmarthen, Dyfed, SA32 8AN

A George

Tel: 01267 253483 - Wenallt Whitemill, Whitemill, Carmarthen, Dyfed, SA32 7HG

T George

Tel: 01558 685231 - Pantiavau Fm, Llansawel, Llandeilo, Dyfed, SA19 7NX

A.R & L.M Hall

Tel: 01559 395269 - Fronfelen Fm, Maesycrugiau, Pencader, Dyfed, SA39 9LZ

J.B.M Hughes

Tel: 01558 823412 - Llwynmendy Fm, Bethlehem, Llandeilo, Dyfed, SA19 6YE

K.T.R Hughes

Tel: 01558 668263 - Caeau Newydd, Dryslwyn, Carmarthen, Dyfed, SA32 8RA

J Williams

Tel: 01994 230336 - Llwynbychan, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4JS

A Jones

Tel: 01994 230833 - Bungalow Pant-Y-Gwr, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5PY

A.T Jones

Tel: 01239 654209 - Nantymawr, Llangrannog, Llandysul, Dyfed, SA44 6RP

Jones Brothers

Tel: 01558 822263 - Llwyndu, Bethlehem, Llandeilo, Dyfed, SA19 6YF

D.E Jones

Tel: 01267 202231 - Tyr Lan, Brechfa, Carmarthen, Dyfed, SA32 7BS

D.H Jones

Tel: 01269 870560 - Bryn Banal Fm Bethel Rd, Pontyberem, Llanelli, Dyfed, SA15 5NH

D.J Jones

Tel: 01267 290332 - Castell Hywel, Llanegwad Nantgaredig, Dyfed, SA31 3QN

E.J Jones

Tel: 01239 851358 - Argoed Isaf, Penrhiwllan, Llandysul, Dyfed, SA44 5NX

E.T Jones

Tel: 01267 281227 - Llwynconwyl Isaf, Cynwyl Elfed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6UH

G Jones

Tel: 01267 281295 - Penrhiwgwail Fm, Cynwyl Elfed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6SR

G Jones

Tel: 01559 384226 - Glyniau Fm New Inn, Llanllwni, Pencader, Dyfed, SA39 9EG

H.M Jones

Tel: 01267 275215 - Wernbongam Fm, Llanarthney, Carmarthen, Dyfed, SA32 8HN

J.A Jones

Tel: 01559 384946 - Llynddwr Uchaf, Pencader, Dyfed, SA39 9HL

Lynn Jones

Tel: 01267 253252 - Hengil Uchaf, Peniel, Carmarthen, Dyfed, SA32 7AF

M Jones

Tel: 01558 668411 - Pantyrefail, Llanfynydd, Carmarthen, Dyfed, SA32 7UE

M Jones

Tel: 01558 650232 - Tyllwyd Ffarmers, Ffarmers, Llanwrda, Dyfed, SA19 8JA

R.L.& E Jones

Tel: 01559 384287 - Clyn Melyn Fm, Pencader, Dyfed, SA39 9BX

S Jones

Tel: 01558 685201 - Ffos Gota, Abergorlech, Carmarthen, Dyfed, SA32 7ST

T.m Jones

Tel: 01267 211306 - Ffynnon-Lwyd, Llangynog, Carmarthen, Dyfed, SA33 5BS

W Jones

Tel: 01550 720224 - Divlyn Fm, Llandovery, Dyfed, SA20 0UA

W.E & E.M Jones

Tel: 01558 668324 - Plasuchaf Fm, Llanarthney, Carmarthen, Dyfed, SA32 8HS

W.J Dillwyn Jones

Tel: 01267 237450 - Helygen Las, Peniel, Carmarthen, Dyfed, SA32 7AF

D.L Lewis

Tel: 01994 484334 - Neuadd Fm, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5PW

R.P Lewis

Tel: 01267 253397 - Penybanc Fm, Llanllawddog, Carmarthen, Dyfed, SA32 7JG

A.E Morgan

Tel: 01550 777289 - Green Gro, Llangadog, Dyfed, SA19 9AS

J.V Morgan

Tel: 01550 720558 - Ystrad Walter Fm, Llandovery, Dyfed, SA20 0YL

John Owen

Tel: 01558 668336 - Ty Llwyd, Golden Grove, Carmarthen, Dyfed, SA32 8NE

Pantllwydrew Farm

Tel: 01267 267336 - Pant Y Llwydrew, Kidwelly, Dyfed, SA17 5AU

R H & C Davies

Tel: 01550 720456 - Aberdunnant, Cilycwm, Llandovery, Dyfed, SA20 0SW

D Robinson

Tel: 01559 370341 - Home Fm, Pentre-Cwrt, Llandysul, Dyfed, SA44 5DW

E.D.B Samuel

Tel: 01554 810665 - Tygwyn Fm Trimsaran Rd, Llanelli, Dyfed, SA15 4RG

T Taylor

Tel: 01267 211256 - Talfan Isaf, Abernant, Carmarthen, Dyfed, SA33 5RS

A Thomas

Tel: 01558 685375 - Pen-y-Banc Fm, Abergorlech, Carmarthen, Dyfed, SA32 7TA

A.L.V Thomas

Tel: 01269 842478 - Brynyrodyn Fm, Maesybont, Llanelli, Dyfed, SA14 7SY

D Thomas

Tel: 01267 236068 - Danygraig, Abergwili, Carmarthen, Dyfed, SA31 2JL

D.E Thomas

Tel: 01558 685345 - Blaencwm Fm, Talley, Llandeilo, Dyfed, SA19 7DX

D.R Thomas

Tel: 01570 480910 - Llechwedd, Brynteg, Llanybydder, Dyfed, SA40 9UX

D.R Thomas

Tel: 01558 823265 - Hengrofft Fm, Trapp, Llandeilo, Dyfed, SA19 6UA

E.A Thomas

Tel: 01570 480328 - Gwargraig, Llanybydder, Dyfed, SA40 9SE

G.R Thomas

Tel: 01559 363297 - Pantfeillionen Fm, Horeb, Llandysul, Dyfed, SA44 4JR

J.H Thomas

Tel: 01994 484249 - Plas Paun Mydrim, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5PG

M.M & J.N Thomas

Tel: 01269 870283 - Glan Yr Ynys, Llangyndeyrn, Kidwelly, Dyfed, SA17 5EP

T Thomas

Tel: 01269 842431 - Danyrallt Fm, Carmel, Llanelli, Dyfed, SA14 7UE

T.B Thomas

Tel: 01558 668384 - Llettyngors Fm, Llanfynydd, Carmarthen, Dyfed, SA32 7TR

Wyn Thomas

Tel: 01570 470443 - Gorsgoch, Llanybydder, Dyfed, SA40 9TJ

W.D Thomas

Tel: 01267 253690 - Brynmeillion, Llanpumsaint, Carmarthen, Dyfed, SA33 6LX

H.R Walker

Tel: 01267 275224 - Wern Las Fm, Porthyrhyd, Carmarthen, Dyfed, SA32 8PU

A.M Williams

Tel: 01550 777382 - Tanlan, Llangadog, Dyfed, SA19 9DR

C.H.P Williams

Tel: 01558 650292 - Glynglas, Porthyrhyd, Llanwrda, Dyfed, SA19 8DF

D Williams

Tel: 01550 777311 - Cefn Park Fm, Taliaris, Llandeilo, Dyfed, SA19 7DH

E Williams

Tel: 01550 740235 - Gorllwyn Fawr, Myddfai, Llandovery, Dyfed, SA20 0JF

G.A Williams

Tel: 01239 654342 - Hendre Lewis, Llangrannog, Llandysul, Dyfed, SA44 6AP

J.C.A Williams

Tel: 01545 590217 - Gorsgoch, Llanybydder, Dyfed, SA40 9TH

L Williams

Tel: 01994 484368 - Tympath, Talog, Carmarthen, Dyfed, SA33 6NP

M.A Williams

Tel: 01994 230797 - Lower Court, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4NQ

W.Whittall Williams

Tel: 01994 484248 - Cwm Fm, Gellywen, Carmarthen, Dyfed, SA33 6DY

J.G Davies

Tel: 01591 610227 - Cwmirfon Fm, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4TN

T.G Davies

Tel: 01591 610430 - Tyn Y Maes, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4TE

G Jones

Tel: 01591 610343 - Abergwesyn, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4TP

M.P Jones

Tel: 01591 610330 - Lofftwen, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4SN

I.v Watters

Tel: 01267 253778 - Bedw, Rhydargaeau, Carmarthen, Dyfed, SA32 7DT

Business type (e.g. Florist)
or Name (e.g. Fastfix Plumbers)
Location (e.g. Bradford)