Results for Farms in Carmarthenshire, Carmarthenshire

Carmarthen & Pumsaint Farmers

Tel: 01994 230391 - Carmarthen, SA31 2BJ

Coedlline Farm

Tel: 01267 267301 - Coedlline, Llandyfaelog, Kidwelly, Dyfed, SA17 5NT

C.M Davies

Tel: 01558 668279 - Rhos Deg, Maesybont, Llanelli, Dyfed, SA14 7HG

D.A Davies

Tel: 01550 777317 - Cwrtyplas, Llangadog, Dyfed, SA19 9AD

D.J Davies

Tel: 01550 777218 - Glansevin Isaf, Llangadog, Dyfed, SA19 9HU

D.T Davies

Tel: 01267 275374 - Torcoed Fach Crwbin, Crwbin, Kidwelly, Dyfed, SA17 5ED

Eric Davies & Co

Tel: 01550 720424 - 5-7 Stone Street, Llandovery, Dyfed, SA20 0BX

E.J Davies

Tel: 01267 275223 - Penrhiw Llanddarog Rd, Llanddarog, Carmarthen, Dyfed, SA32 8BY

E.O & E Davies

Tel: 01239 654306 - Waunmaendy, Sarnau, Llandysul, Dyfed, SA44 6RF

Gareth Davies

Tel: 01550 720368 - Derwendeg Fm Pentre-ty-Gwyn, Babel, Llandovery, Dyfed, SA20 0RL

G.A Davies

Tel: 01239 654336 - Brynawel, Brynhoffnant, Llandysul, Dyfed, SA44 6EA

H.M Davies

Tel: 01558 668381 - Grongar Fm, Llangathen, Carmarthen, Dyfed, SA32 8QH

I Davies

Tel: 01239 654286 - Cefn Bach, Brynhoffnant, Llandysul, Dyfed, SA44 6EB

J.W.Arwyn Davies

Tel: 01550 740226 - Talsarn Fm, Llanddeusant, Llangadog, Dyfed, SA19 9YW

K Davies

Tel: 01559 395644 - Llwynpur Fm, Maesycrugiau, Pencader, Dyfed, SA39 9LJ

W.D Davies

Tel: 01550 740682 - Pencarreg, Llanddeusant, Llangadog, Dyfed, SA19 9UL

W.E.A Davies

Tel: 01558 685277 - The Croft, Llansawel, Llandeilo, Dyfed, SA19 7PF

A.J.M Evans

Tel: 01558 685236 - Pyllaucochion Taliaris, Taliaris, Llandeilo, Dyfed, SA19 7DW

Evans Bros

Tel: 01239 654428 - Pantygronw, Glynarthen, Llandysul, Dyfed, SA44 6PG

Dewi Evans

Tel: 01267 241258 - Trehyrne Fm, Llanybri, Carmarthen, Dyfed, SA33 5HX

D.A Evans

Tel: 01267 290324 - Capel Isaf, Capel Dewi, Carmarthen, Dyfed, SA32 8AD

D.M Evans

Tel: 01559 384266 - Frongelli, New Inn, Pencader, Dyfed, SA39 9AZ

E.G Evans

Tel: 01550 720209 - Hafod Fawr Fm, Myddfai, Llandovery, Dyfed, SA20 0QF

Evans

Tel: 01267 253648 - Nantyboncath Alltwalis Rd, Alltwalis, Carmarthen, Dyfed, SA32 7DX

J.D Evans

Tel: 01570 434272 - Cwrtnewydd, Llanybydder, Dyfed, SA40 9YE

J.E.T Evans

Tel: 01267 211280 - Llys Onnen Llysonnen Rd, Carmarthen, Dyfed, SA33 5EE

Evans

Tel: 01267 211261 - Plasparcau Llysonen Rd, Carmarthen, Dyfed, SA33 5EP

J.O Evans

Tel: 01545 580457 - Pantsod, Synod Inn, Llandysul, Dyfed, SA44 6JT

O.O Evans

Tel: 01267 237159 - Moelfre Isaf, Croesyceiliog, Carmarthen, Dyfed, SA32 8DP

Tegwyn Evans

Tel: 01558 685322 - Croesnant Capel Isaac, Capel Isaac, Llandeilo, Dyfed, SA19 7ES

T.G & D Evans

Tel: 01267 253670 - Spitre Rhydargaeau Rd, Rhydargaeau, Carmarthen, Dyfed, SA32 7JJ

Gellydywyll Farm

Tel: 01267 275694 - Gelli Dywyll Llanddarog Rd, Carmarthen, Dyfed, SA32 8AN

A Hughes

Tel: 01550 720483 - Penlan Telych Fm, Llandovery, Dyfed, SA20 0JZ

G Hughes

Tel: 01558 822312 - Glanbrydan Fm, Manordeilo, Llandeilo, Dyfed, SA19 7BG

T.& H John

Tel: 01994 427212 - Brixton, Cross Inn, Laugharne, Carmarthen, Dyfed, SA33 4QT

A.T Jones

Tel: 01239 654209 - Nantymawr, Llangrannog, Llandysul, Dyfed, SA44 6RP

B.M Jones

Tel: 01267 253225 - Nant Gwyn Fm, Llanpumsaint, Carmarthen, Dyfed, SA33 6JL

Cerdin Jones

Tel: 01545 590602 - Gellihen, Talgarreg, Llandysul, Dyfed, SA44 4HE

D Jones

Tel: 01994 484332 - Brynmeini, Talog, Carmarthen, Dyfed, SA33 6PA

D Jones

Tel: 01554 835698 - Clos Fm Newydd Daj, Pembrey, Burry Port, Dyfed, SA16 0EZ

D.A Jones

Tel: 01267 221038 - Pentrefynys, Peniel, Carmarthen, Dyfed, SA32 7HU

D.E Jones

Tel: 01267 202231 - Tyr Lan, Brechfa, Carmarthen, Dyfed, SA32 7BS

D.E.M Jones

Tel: 01558 650239 - Gwargorof, Crugybar, Llanwrda, Dyfed, SA19 8TD

D.M Jones

Tel: 01994 230200 - New Bungalow Pantglas, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5QT

D.R,A.A & D.T Jones

Tel: 01267 281325 - Penfoel, Cynwyl Elfed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6UN

E.E Jones

Tel: 01267 241336 - Penyclyn Church Rd, Llangain, Carmarthen, Dyfed, SA33 5BB

E.L Jones

Tel: 01545 580306 - Mynachlog Uchaf, Talgarreg, Llandysul, Dyfed, SA44 4XP

E.S Jones

Tel: 01550 740239 - Ysguborwen, Gwynfe, Llangadog, Dyfed, SA19 9RA

G Jones

Tel: 01267 281295 - Penrhiwgwail Fm, Cynwyl Elfed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6SR

Geraint W Jones

Tel: 01559 395373 - High Vw, Llanfihangel-ar-Arth, Pencader, Dyfed, SA39 9JP

I Jones

Tel: 01269 841444 - Llwydcoed Isaf, Llannon, Llanelli, Dyfed, SA14 6AF

I.B Jones

Tel: 01267 237831 - Trenewydd, Trawsmawr, Carmarthen, Dyfed, SA33 6NE

J Jones

Tel: 01558 650304 - Blaenau Farmers, Ffarmers, Llanwrda, Dyfed, SA19 8HJ

J.A Jones

Tel: 01558 685461 - Pantybryn, Llanwrda, Dyfed, SA19 8BD

L.L Jones

Tel: 01550 720450 - Llwynmeredydd Fm, Myddfai, Llandovery, Dyfed, SA20 0JE

Philip Jones

Tel: 01558 650298 - Goleugoed Isaf Crugybar, Crugybar, Llanwrda, Dyfed, SA19 8UH

Rnld Jones

Tel: 01545 590236 - Gorsgoch, Llanybydder, Dyfed, SA40 9TH

T.A Jones

Tel: 01267 241270 - Plas Fm, Llansteffan, Carmarthen, Dyfed, SA33 5JP

T.H Jones

Tel: 01239 710296 - Plasnewydd, Henllan, Llandysul, Dyfed, SA44 5TU

D.J Lewis

Tel: 01550 720208 - Tynllwyn Fm, Llandovery, Dyfed, SA20 0ES

D.L Lewis

Tel: 01994 484334 - Neuadd Fm, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5PW

Llwynfallen Farm

Tel: 01558 685233 - Talley, Llandeilo, Dyfed, SA19 7DJ

M J Thomas

Tel: 01558 650750 - Ynysau Ganol, Crugybar, Llanwrda, Dyfed, SA19 8TA

E.W Morgan

Tel: 01550 740646 - Gwynfe, Llangadog, Dyfed, SA19 9RG

Nanty Ffin Farm

Tel: 01558 685317 - Nanty Ffin, Capel Isaac, Llandeilo, Dyfed, SA19 7ES

Pant y Bedw Farm & Fisheries

Tel: 01267 290315 - Pant Y Bedw, Nantgaredig, Carmarthen, Dyfed, SA32 7LH

W.J.E Price Davies

Tel: 01550 721410 - Delfryn, Babel, Llandovery, Dyfed, SA20 0RW

R H & C Davies

Tel: 01550 720456 - Aberdunnant, Cilycwm, Llandovery, Dyfed, SA20 0SW

E.D.B Samuel

Tel: 01554 810665 - Tygwyn Fm Trimsaran Rd, Llanelli, Dyfed, SA15 4RG

Alfred Thomas

Tel: 01559 362370 - Fronwen Fm, Horeb, Llandysul, Dyfed, SA44 4JS

D Lloyd Thomas

Tel: 01570 434256 - Bryngranod Fm, Cwrtnewydd, Llanybydder, Dyfed, SA40 9YS

D.R Thomas

Tel: 01545 590282 - Nantycwnstabl Ffostrasol, Ffostrasol, Llandysul, Dyfed, SA44 4TR

D.T.O Thomas

Tel: 01558 650550 - Crofft, Caio, Llanwrda, Dyfed, SA19 8PS

Gareth Thomas

Tel: 01267 237821 - Cilgwyn Uchaf Fm, Trawsmawr, Carmarthen, Dyfed, SA33 6NE

H Thomas

Tel: 01267 211241 - Gelli-Deg, Llangynog, Carmarthen, Dyfed, SA33 5DE

J.E Thomas

Tel: 01267 236494 - Tyrcwm, Abergwili, Carmarthen, Dyfed, SA31 2JH

Ken Thomas

Tel: 01267 253674 - Pencerrig, Peniel, Carmarthen, Dyfed, SA32 7HX

Rhys Thomas

Tel: 01269 860257 - Gelli Gatrog, Pontantwn, Kidwelly, Dyfed, SA17 5LN

R.W Thomas

Tel: 01558 822397 - Cwmwern Fm, Penybanc, Llandeilo, Dyfed, SA19 7TA

T.M Thomas

Tel: 01550 777470 - Tirallen, Llanwrda, Dyfed, SA19 8EL

W Thomas

Tel: 01267 236960 - Hafodwen Llansteffan Rd, Carmarthen, Dyfed, SA31 3QU

W.D Thomas

Tel: 01269 842521 - Gors Fm, Maesybont, Llanelli, Dyfed, SA14 7HH

H.R Walker

Tel: 01267 275224 - Wern Las Fm, Porthyrhyd, Carmarthen, Dyfed, SA32 8PU

Alun Williams

Tel: 01550 777696 - Bryngwyn Fm, Llangadog, Dyfed, SA19 9DD

C Williams

Tel: 01550 720470 - Pant Y Celyn, Babel, Llandovery, Dyfed, SA20 0RN

D Williams

Tel: 01559 395256 - Gorsyfran, Maesycrugiau, Pencader, Dyfed, SA39 9NB

D.A & M.C Williams

Tel: 01994 230697 - Clyngwyn St. Clears, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4NJ

Hugh M Williams

Tel: 01570 434255 - Gorsgoch, Llanybydder, Dyfed, SA40 9TB

J.P Williams

Tel: 01550 720465 - Llwynberllan Fm Cilycwm Rd, Llandovery, Dyfed, SA20 0UA

J.V Williams

Tel: 01994 230715 - The Grove, Llangynin, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4AZ

M.G Williams

Tel: 01550 740276 - Caesarah Fm, Llangadog, Dyfed, SA19 9EU

R.W Williams

Tel: 01550 777954 - Glansawdde, Llangadog, Dyfed, SA19 9BR

Ystodwen Uchaf Farm

Tel: 01269 870291 - Pontyberem, Llanelli, Dyfed, SA15 5NL

J.G Davies

Tel: 01591 610227 - Cwmirfon Fm, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4TN

T.B Davies

Tel: 01591 610288 - Bryn Hynog, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4TE

G Jones

Tel: 01591 610343 - Abergwesyn, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4TP

M.P Jones

Tel: 01591 610330 - Lofftwen, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4SN

W.R.Ll Jones

Tel: 01591 610222 - Bylchau Fm, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4TE

G.l Jones

Tel: 01545 590274 - Rhydowen Fm, Rhydowen, Pontshaen, Llandysul, Dyfed, SA44 4UN

T S Davies

Tel: 01558 650229 - Nantiwrch, Caio, Llanwrda, Dyfed, SA19 8PP

Business type (e.g. Florist)
or Name (e.g. Fastfix Plumbers)
Location (e.g. Bradford)