Results for Farms in Carmarthenshire, Carmarthenshire

Carmarthen & Pumsaint Farmers

Tel: 01994 230391 - Carmarthen, SA31 2BJ

Carmarthenshire Federation Of Young Farmers' Clubs

Tel: 01267 222980 - Agricultural Ho Cambrian Pl, Carmarthen, Dyfed, SA31 1QG

Carmarthenshire & Wales Game Farm

Tel: 01558 668491 - Cwm Celli Fawr, Llanfynydd, Carmarthen, Dyfed, SA32 7TR

Coedlline Farm

Tel: 01267 267301 - Coedlline, Llandyfaelog, Kidwelly, Dyfed, SA17 5NT

D W Jones

Tel: 01558 650376 - Garthlwyd, Harford, Llanwrda, Dyfed, SA19 8EA

A Davies

Tel: 01570 480403 - Tyngrug Isaf, Penffordd, Llanybydder, Dyfed, SA40 9XG

B Davies

Tel: 01558 823547 - Castell Hywel, Capel Isaac, Llandeilo, Dyfed, SA19 7HF

D.G Davies

Tel: 01239 851435 - Blaencardin Bach, Ffostrasol, Llandysul, Dyfed, SA44 4TQ

D.H Davies

Tel: 01267 236670 - Waunllanau Isaf, Ffynnonddrain, Carmarthen, Dyfed, SA33 6EE

D.H Davies

Tel: 01559 384338 - Landdu Farms, Gwyddgrug, Pencader, Dyfed, SA39 9BJ

Daniel Davies

Tel: 01559 370335 - Dre-Fach Felindre, Llandysul, Dyfed, SA44 5UH

D.T Davies

Tel: 01267 275374 - Torcoed Fach Crwbin, Crwbin, Kidwelly, Dyfed, SA17 5ED

Eric Davies & Co

Tel: 01550 720424 - 5-7 Stone Street, Llandovery, Dyfed, SA20 0BX

E.T Davies

Tel: 01267 253272 - Gilfach-Maen, Llanpumsaint, Carmarthen, Dyfed, SA33 6LB

E.W Davies

Tel: 01994 484339 - Penrhiwlas Talog, Talog, Carmarthen, Dyfed, SA33 6NN

Gareth Davies

Tel: 01550 720368 - Derwendeg Fm Pentre-ty-Gwyn, Babel, Llandovery, Dyfed, SA20 0RL

G.L & E.E Davies

Tel: 01558 685247 - Maesllanwrthwl, Crugybar, Llanwrda, Dyfed, SA19 8SW

H Davies

Tel: 01267 211257 - Castell Dwyran, Abernant, Carmarthen, Dyfed, SA33 5RS

J.G & M.R Davies

Tel: 01267 235594 - 7 Bronwydd Road, Carmarthen, Dyfed, SA31 2AJ

J.M Davies

Tel: 01239 654368 - Maes Y Deri, Pontgarreg, Llandysul, Dyfed, SA44 6AU

Sam Davies

Tel: 01239 654348 - Nantillo Fawr, Brynhoffnant, Llandysul, Dyfed, SA44 6HD

T.I.L Davies

Tel: 01558 685235 - Gelli Cefn Y Rhos, Talley, Llandeilo, Dyfed, SA19 7DS

T.J Davies

Tel: 01570 480266 - Tyngrug Uchaf, Cwmsychpant, Llanybydder, Dyfed, SA40 9XL

T.S Davies

Tel: 01267 236186 - Tygwyn, Llangyndeyrn, Kidwelly, Dyfed, SA17 5HB

E.J Evans

Tel: 01558 823288 - Caergroes, Penybanc, Llandeilo, Dyfed, SA19 7TB

J.G Evans

Tel: 01545 590639 - Rhydowen Fach, Rhydowen, Llandysul, Dyfed, SA44 4QE

J.H Evans

Tel: 01558 668320 - Cefn-Hernin Fm, Dryslwyn, Carmarthen, Dyfed, SA32 8RG

J.U Evans

Tel: 01558 685326 - Greenhill Fm, Llansadwrn, Llanwrda, Dyfed, SA19 8LT

L.M Evans

Tel: 01267 253618 - Pantglas, Whitemill, Carmarthen, Dyfed, SA32 7HJ

Tegwyn Evans

Tel: 01558 685322 - Croesnant Capel Isaac, Capel Isaac, Llandeilo, Dyfed, SA19 7ES

T.C Evans

Tel: 01545 560570 - Pannau Fm, Llwyndafydd, Llandysul, Dyfed, SA44 6LA

T.G & D Evans

Tel: 01267 253670 - Spitre Rhydargaeau Rd, Rhydargaeau, Carmarthen, Dyfed, SA32 7JJ

William Evans

Tel: 01545 580400 - Caerwenlli, Synod Inn, Llandysul, Dyfed, SA44 6JH

Gellydywyll Farm

Tel: 01267 275694 - Gelli Dywyll Llanddarog Rd, Carmarthen, Dyfed, SA32 8AN

R.I George

Tel: 01267 267269 - Cwmafael Fm, Llandyfaelog, Kidwelly, Dyfed, SA17 5RF

Hendy Farms

Tel: 01267 236879 - Hendy Fm, Llangunnor, Carmarthen, Dyfed, SA32 8EL

J Williams

Tel: 01994 230336 - Llwynbychan, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4JS

A John

Tel: 01267 241244 - Laques Fawr Farm, Llansteffan, Carmarthen, Dyfed, SA33 5LT

I John

Tel: 01269 842273 - Dyllcoed Uchaf Fm, Maesybont, Llanelli, Dyfed, SA14 7SP

John Williams

Tel: 01550 740624 - Gelli, Llanddeusant, Llangadog, Dyfed, SA19 9YL

A Jones

Tel: 01239 698601 - Treto Isaf, Trelech, Carmarthen, Dyfed, SA33 6SH

D Jones

Tel: 01994 484332 - Brynmeini, Talog, Carmarthen, Dyfed, SA33 6PA

D.E Jones

Tel: 01267 202231 - Tyr Lan, Brechfa, Carmarthen, Dyfed, SA32 7BS

D.J Jones

Tel: 01267 290332 - Castell Hywel, Llanegwad Nantgaredig, Dyfed, SA31 3QN

D.J.E Jones

Tel: 01267 281216 - Wauncochen, Abernant, Carmarthen, Dyfed, SA33 5RL

D.M Jones

Tel: 01994 230200 - New Bungalow Pantglas, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5QT

E Jones

Tel: 01558 650361 - Aberbranddu, Pumpsaint, Llanwrda, Dyfed, SA19 8YE

E.G & N Jones

Tel: 01267 237838 - Cwmcastell Blaenycoed Rd, Carmarthen, Dyfed, SA33 6EG

E.J Jones

Tel: 01239 851358 - Argoed Isaf, Penrhiwllan, Llandysul, Dyfed, SA44 5NX

Gareth Jones

Tel: 01239 851165 - New Ho, Plwmp, Llandysul, Dyfed, SA44 6HU

G.T Jones

Tel: 01267 290360 - Pant Yr Ystrad Fawr, Whitemill, Carmarthen, Dyfed, SA32 7HJ

I Jones

Tel: 01550 740644 - Brynmelyn, Gwynfe, Llangadog, Dyfed, SA19 9RA

John Jones

Tel: 01267 281306 - Penffynnon, Cynwyl Elfed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6UP

John Jones

Tel: 01545 590260 - Pantglas, Talgarreg, Llandysul, Dyfed, SA44 4HE

J.R Jones

Tel: 01545 590652 - Perthronw, Talgarreg, Llandysul, Dyfed, SA44 4ES

L.a Jones

Tel: 01994 230678 - Talfan Fm Meidrim Rd, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4DN

M Jones

Tel: 01559 395234 - Brynsegur, Maesycrugiau, Pencader, Dyfed, SA39 9LN

M Jones

Tel: 01558 650232 - Tyllwyd Ffarmers, Ffarmers, Llanwrda, Dyfed, SA19 8JA

S Jones

Tel: 01558 685201 - Ffos Gota, Abergorlech, Carmarthen, Dyfed, SA32 7ST

T.B Jones

Tel: 01550 720617 - Pantygasseg Fm, Myddfai, Llandovery, Dyfed, SA20 0HX

T.G Jones

Tel: 01558 823157 - Ferdre Fawr, Trapp, Llandeilo, Dyfed, SA19 6UD

T.G Jones

Tel: 01558 685363 - Cwmhywell Fm, Llansawel, Llandeilo, Dyfed, SA19 7PG

T.H Jones

Tel: 01239 710296 - Plasnewydd, Henllan, Llandysul, Dyfed, SA44 5TU

W.I Jones

Tel: 01550 760224 - Penrhiwonen Fm, Rhandirmwyn, Llandovery, Dyfed, SA20 0NH

W.J Jones

Tel: 01559 384234 - Nantygragen Fm, Pencader, Dyfed, SA39 9BY

D.L Lewis

Tel: 01994 484334 - Neuadd Fm, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5PW

G.H Lewis

Tel: 01558 668212 - Clos Glas, Maesybont, Llanelli, Dyfed, SA14 7HG

E.W Morgan

Tel: 01550 740646 - Gwynfe, Llangadog, Dyfed, SA19 9RG

R.E Morgan

Tel: 01550 740620 - Neuadd Fach, Gwynfe, Llangadog, Dyfed, SA19 9PE

W.J.E Price Davies

Tel: 01550 721410 - Delfryn, Babel, Llandovery, Dyfed, SA20 0RW

D Robinson

Tel: 01559 370341 - Home Fm, Pentre-Cwrt, Llandysul, Dyfed, SA44 5DW

Sarnau Farm

Tel: 01239 698250 - Sarnau, Trelech, Carmarthen, Dyfed, SA33 6RP

W.D Smith

Tel: 01554 890232 - Gwenllian Fm, Mynyddygarreg, Kidwelly, Dyfed, SA17 4LS

T.E Thomas

Tel: 01994 230218 - Trefenty St. Clears, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4NG

T Taylor

Tel: 01267 211256 - Talfan Isaf, Abernant, Carmarthen, Dyfed, SA33 5RS

A Thomas

Tel: 01558 685375 - Pen-y-Banc Fm, Abergorlech, Carmarthen, Dyfed, SA32 7TA

B.R.D Thomas

Tel: 01558 685509 - Penybryn Fm, Talley, Llandeilo, Dyfed, SA19 7AJ

D.G Thomas

Tel: 01550 740250 - Aberdyfnant, Llanddeusant, Llangadog, Dyfed, SA19 9UH

D.J Thomas

Tel: 01267 290395 - Ffynon Dewi, Capel Dewi, Carmarthen, Dyfed, SA32 8AD

D.L Thomas

Tel: 01545 590232 - Nantremenyn, Pontshaen, Llandysul, Dyfed, SA44 4UR

D.R Thomas

Tel: 01545 590282 - Nantycwnstabl Ffostrasol, Ffostrasol, Llandysul, Dyfed, SA44 4TR

D.T.O Thomas

Tel: 01558 650550 - Crofft, Caio, Llanwrda, Dyfed, SA19 8PS

Gareth Thomas

Tel: 01267 237821 - Cilgwyn Uchaf Fm, Trawsmawr, Carmarthen, Dyfed, SA33 6NE

J.D Thomas

Tel: 01558 650257 - Frongoch, Pumpsaint, Llanwrda, Dyfed, SA19 8YD

J.E Thomas

Tel: 01267 236494 - Tyrcwm, Abergwili, Carmarthen, Dyfed, SA31 2JH

T.M Thomas

Tel: 01550 777470 - Tirallen, Llanwrda, Dyfed, SA19 8EL

Wyn Thomas

Tel: 01570 470443 - Gorsgoch, Llanybydder, Dyfed, SA40 9TJ

W Thomas

Tel: 01267 236960 - Hafodwen Llansteffan Rd, Carmarthen, Dyfed, SA31 3QU

Tyr Eithen Farms

Tel: 01269 870720 - Tireithin, Bancffosfelen, Llanelli, Dyfed, SA15 5BR

C Williams

Tel: 01550 720470 - Pant Y Celyn, Babel, Llandovery, Dyfed, SA20 0RN

E Williams

Tel: 01550 740235 - Gorllwyn Fawr, Myddfai, Llandovery, Dyfed, SA20 0JF

G Williams

Tel: 01558 650296 - Llwynceiliog, Pumpsaint, Llanwrda, Dyfed, SA19 8YA

H.L Williams

Tel: 01559 370388 - Penllwyncoch, Velindre, Llandysul, Dyfed, SA44 5YL

J.C.A Williams

Tel: 01545 590217 - Gorsgoch, Llanybydder, Dyfed, SA40 9TH

Tom D.G Williams

Tel: 01558 823223 - Ty Gwyn Fm Bethlehem Rd, Ffairfach, Llandeilo, Dyfed, SA19 6US

Ystodwen Uchaf Farm

Tel: 01269 870291 - Pontyberem, Llanelli, Dyfed, SA15 5NL

K Jones

Tel: 01591 620277 - Dolaeron, Beulah, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4YF

Violet Jones

Tel: 01591 620260 - Brynarth Fm, Beulah, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4UH

D Davies

Tel: 01558 650221 - Ynysau Uchaf, Pumpsaint, Llanwrda, Dyfed, SA19 8UW

K Thomas

Tel: 01550 777397 - Glan Yard Ynys Farm, Llangadog, Dyfed, SA19 9DD

Business type (e.g. Florist)
or Name (e.g. Fastfix Plumbers)
Location (e.g. Bradford)