Results for Farms in Carmarthenshire, Carmarthenshire

Bryngorse Isaf Farm

Tel: 01267 236315 - Bancycapel, Carmarthen, Dyfed, SA32 8EE

Carmarthen & Pumsaint Farmers

Tel: 01994 230870 - Pentre Road, St Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4AA

Coedlline Farm

Tel: 01267 267301 - Coedlline, Llandyfaelog, Kidwelly, Dyfed, SA17 5NT

D G Davies

Tel: 01267 267884 - Tresilwood Carmarthen, Ferryside, Dyfed, SA17 5YD

A Davies

Tel: 01570 480403 - Tyngrug Isaf, Penffordd, Llanybydder, Dyfed, SA40 9XG

B Davies

Tel: 01994 230223 - Dan-yr-Heol, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4NF

D.L Davies

Tel: 01267 241604 - Ffordd Uchaf, Llansteffan, Carmarthen, Dyfed, SA33 5HB

D.T Davies

Tel: 01994 484219 - Castell Gorwyn Fm, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5PR

E.O & E Davies

Tel: 01239 654306 - Waunmaendy, Sarnau, Llandysul, Dyfed, SA44 6RF

G.E Davies

Tel: 01558 650356 - Cwmrhew Hafod Bdge, Llanwrda, Dyfed, SA19 8BG

H.A Davies

Tel: 01558 668322 - Gwndwn Fm Golden Gro, Golden Grove, Carmarthen, Dyfed, SA32 8LX

Islwyn Davies

Tel: 01559 362423 - Pantyffynnon, Bancyffordd, Llandysul, Dyfed, SA44 4RZ

Ionawr Davies

Tel: 01267 238599 - Waunllanau Uchaf, Ffynnonddrain, Carmarthen, Dyfed, SA33 6EE

Islwyn Davies

Tel: 01267 290364 - Glangarw Felingwm, Felingwm, Carmarthen, Dyfed, SA32 7PU

J.G & M.R Davies

Tel: 01267 235594 - 7 Bronwydd Road, Carmarthen, Dyfed, SA31 2AJ

J.L Davies

Tel: 01559 370324 - Nantclawdd Uchaf, Cwmduad, Carmarthen, Dyfed, SA33 6XR

K Davies

Tel: 01559 395644 - Llwynpur Fm, Maesycrugiau, Pencader, Dyfed, SA39 9LJ

L.S Davies

Tel: 01267 236051 - Brynteg, Pentremeurig, Carmarthen, Dyfed, SA31 3ES

S Davies

Tel: 01994 230555 - Lanygors, Bancyfelin, Carmarthen, Dyfed, SA33 5NP

T.G Davies

Tel: 01545 590635 - Pensarn, Talgarreg, Llandysul, Dyfed, SA44 4HD

T.L Davies

Tel: 01558 822348 - Plasbach Heol Y Maerdy, Ffairfach, Llandeilo, Dyfed, SA19 6PU

W.D Davies

Tel: 01994 230219 - Bron Y Gaer, Bancyfelin, Carmarthen, Dyfed, SA33 5NW

W.P Davies

Tel: 01267 281256 - Penralltdafn, Cynwyl Elfed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6ST

A.J.M Evans

Tel: 01558 685236 - Pyllaucochion Taliaris, Taliaris, Llandeilo, Dyfed, SA19 7DW

D.A Evans

Tel: 01267 290324 - Capel Isaf, Capel Dewi, Carmarthen, Dyfed, SA32 8AD

J.U Evans

Tel: 01558 685326 - Greenhill Fm, Llansadwrn, Llanwrda, Dyfed, SA19 8LT

K Evans

Tel: 01267 236608 - Penpompren Fm, Nantycaws, Carmarthen, Dyfed, SA32 8EW

L.M Evans

Tel: 01267 253618 - Pantglas, Whitemill, Carmarthen, Dyfed, SA32 7HJ

N Evans

Tel: 01267 231501 - Llwynpiod Fm, Llangyndeyrn, Kidwelly, Dyfed, SA17 5HD

O.O Evans

Tel: 01267 237159 - Moelfre Isaf, Croesyceiliog, Carmarthen, Dyfed, SA32 8DP

T.C Evans

Tel: 01545 560570 - Pannau Fm, Llwyndafydd, Llandysul, Dyfed, SA44 6LA

William Evans

Tel: 01545 580400 - Caerwenlli, Synod Inn, Llandysul, Dyfed, SA44 6JH

R.I George

Tel: 01267 267269 - Cwmafael Fm, Llandyfaelog, Kidwelly, Dyfed, SA17 5RF

D.A Green

Tel: 01559 363295 - Dyffryn Llynod, Tregroes, Llandysul, Dyfed, SA44 4NW

D.C Green

Tel: 01267 267719 - Llechdwnni Fm, Kidwelly, Dyfed, SA17 4NE

E Hughes

Tel: 01550 720549 - Tirpaun Fm, Myddfai, Llandovery, Dyfed, SA20 0JQ

K.T.R Hughes

Tel: 01558 668263 - Caeau Newydd, Dryslwyn, Carmarthen, Dyfed, SA32 8RA

J Williams

Tel: 01994 230336 - Llwynbychan, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4JS

B.M Jackson

Tel: 01994 230658 - Llangarthginning Cott Llanboidy Rd, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5QZ

T.& H John

Tel: 01994 427212 - Brixton, Cross Inn, Laugharne, Carmarthen, Dyfed, SA33 4QT

Alan Jones

Tel: 01559 370308 - Aberlleinau, Velindre, Llandysul, Dyfed, SA44 5YH

A.T Jones

Tel: 01239 654209 - Nantymawr, Llangrannog, Llandysul, Dyfed, SA44 6RP

Cecil Jones

Tel: 01558 668215 - Pantyglas, Llanarthney, Carmarthen, Dyfed, SA32 8JN

D Jones

Tel: 01994 484332 - Brynmeini, Talog, Carmarthen, Dyfed, SA33 6PA

D Jones

Tel: 01554 835698 - Clos Fm Newydd Daj, Pembrey, Burry Port, Dyfed, SA16 0EZ

D.E.M Jones

Tel: 01558 650239 - Gwargorof, Crugybar, Llanwrda, Dyfed, SA19 8TD

D.H Jones

Tel: 01269 870560 - Bryn Banal Fm Bethel Rd, Pontyberem, Llanelli, Dyfed, SA15 5NH

D.J.F Jones

Tel: 01267 241277 - Down Fm, Llansteffan, Carmarthen, Dyfed, SA33 5LU

E.G Jones

Tel: 01239 851334 - Pantyrefail, Ffostrasol, Llandysul, Dyfed, SA44 4TB

E.S Jones

Tel: 01550 740239 - Ysguborwen, Gwynfe, Llangadog, Dyfed, SA19 9RA

Gareth Jones

Tel: 01239 851165 - New Ho, Plwmp, Llandysul, Dyfed, SA44 6HU

I.G.& H.M.E Jones

Tel: 01267 236900 - Maesgwyn, St. Peters, Carmarthen, Dyfed, SA33 5DS

Katherine Bronwyn Jones

Tel: 01550 760271 - Cartref, Rhandirmwyn, Llandovery, Dyfed, SA20 0PB

L.a Jones

Tel: 01994 230678 - Talfan Fm Meidrim Rd, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4DN

M Jones

Tel: 01559 395234 - Brynsegur, Maesycrugiau, Pencader, Dyfed, SA39 9LN

M Jones

Tel: 01558 650232 - Tyllwyd Ffarmers, Ffarmers, Llanwrda, Dyfed, SA19 8JA

Philip Jones

Tel: 01558 650298 - Goleugoed Isaf Crugybar, Crugybar, Llanwrda, Dyfed, SA19 8UH

T.G Jones

Tel: 01558 822214 - Glanbrynant Gwynfe Rd, Ffairfach, Llandeilo, Dyfed, SA19 6YT

T.H Jones

Tel: 01239 710296 - Plasnewydd, Henllan, Llandysul, Dyfed, SA44 5TU

Winston Jones

Tel: 01559 384330 - Triol Brith, Rhos, Llandysul, Dyfed, SA44 5AE

W.K Jones

Tel: 01559 384255 - Perthyberllan, New Inn, Pencader, Dyfed, SA39 9BE

D.L Lewis

Tel: 01994 484334 - Neuadd Fm, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5PW

H.E Lewis

Tel: 01558 668919 - Garreg Wen, Llanfynydd, Carmarthen, Dyfed, SA32 7UE

M J Thomas

Tel: 01558 650750 - Ynysau Ganol, Crugybar, Llanwrda, Dyfed, SA19 8TA

E.W Morgan

Tel: 01550 740646 - Gwynfe, Llangadog, Dyfed, SA19 9RG

J.A.J Morgan

Tel: 01267 236258 - Waun Corgam Fawr Alltycnap Rd, Johnstown, Carmarthen, Dyfed, SA31 3QY

Pant Y Ffynon Farm

Tel: 01267 275605 - Fferm Pont Y Ffynnon, Golden Grove, Carmarthen, Dyfed, SA32 8NB

Pantllwydrew Farm

Tel: 01267 267336 - Pant Y Llwydrew, Kidwelly, Dyfed, SA17 5AU

Sarnau Farm

Tel: 01239 698250 - Sarnau, Trelech, Carmarthen, Dyfed, SA33 6RP

Alfred Thomas

Tel: 01559 362370 - Fronwen Fm, Horeb, Llandysul, Dyfed, SA44 4JS

A.J Thomas

Tel: 01559 384315 - Gilfachfawr, Pencader, Dyfed, SA39 9DB

A.L.V Thomas

Tel: 01269 842478 - Brynyrodyn Fm, Maesybont, Llanelli, Dyfed, SA14 7SY

B.R.D Thomas

Tel: 01558 685509 - Penybryn Fm, Talley, Llandeilo, Dyfed, SA19 7AJ

Thomas Brothers

Tel: 01570 422270 - Dolgwm Uchaf, Pencarreg, Llanybydder, Dyfed, SA40 9QN

D Thomas

Tel: 01267 236068 - Danygraig, Abergwili, Carmarthen, Dyfed, SA31 2JL

D.G Thomas

Tel: 01550 740250 - Aberdyfnant, Llanddeusant, Llangadog, Dyfed, SA19 9UH

D.R Thomas

Tel: 01570 480910 - Llechwedd, Brynteg, Llanybydder, Dyfed, SA40 9UX

Gareth Thomas

Tel: 01267 237821 - Cilgwyn Uchaf Fm, Trawsmawr, Carmarthen, Dyfed, SA33 6NE

I.O Thomas

Tel: 01994 484356 - Brynglas, Trelech, Carmarthen, Dyfed, SA33 6RE

J.F Thomas

Tel: 01554 820209 - Syddyn Fm, Felinfoel, Llanelli, Dyfed, SA14 8QB

Rhys Thomas

Tel: 01269 860257 - Gelli Gatrog, Pontantwn, Kidwelly, Dyfed, SA17 5LN

W.D Thomas

Tel: 01269 842521 - Gors Fm, Maesybont, Llanelli, Dyfed, SA14 7HH

H.R Walker

Tel: 01267 275224 - Wern Las Fm, Porthyrhyd, Carmarthen, Dyfed, SA32 8PU

Whitlera Farm

Tel: 01267 275287 - Whitlera, Porthyrhyd, Carmarthen, Dyfed, SA32 8PS

Williams & Alcock

Tel: 01267 281422 - Waunllwyd, Cynwyl Elfed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6SU

A.M Williams

Tel: 01550 777382 - Tanlan, Llangadog, Dyfed, SA19 9DR

C.H.P Williams

Tel: 01558 650292 - Glynglas, Porthyrhyd, Llanwrda, Dyfed, SA19 8DF

D Williams

Tel: 01559 395256 - Gorsyfran, Maesycrugiau, Pencader, Dyfed, SA39 9NB

D.A & M.C Williams

Tel: 01994 230697 - Clyngwyn St. Clears, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4NJ

David E Williams

Tel: 01559 363298 - Rhiwlug Fm, Tregroes, Llandysul, Dyfed, SA44 4NB

D.J Williams

Tel: 01267 290274 - Penbwlch Isaf, Nantgaredig, Carmarthen, Dyfed, SA32 7EX

E.D Williams

Tel: 01267 290294 - Brooklands, Nantgaredig, Carmarthen, Dyfed, SA32 7PA

E.L Williams

Tel: 01559 384876 - Nantllechfawr Farm, Hebron, Pencader, Dyfed, SA39 9DD

I.R Williams

Tel: 01558 650566 - Benlan Porthrhyd, Porthyrhyd, Llanwrda, Dyfed, SA19 8DG

J.G Williams

Tel: 01267 253683 - Trebwl, Rhydargaeau, Carmarthen, Dyfed, SA33 6BJ

J.M Williams

Tel: 01558 668223 - Cwmharad, Dryslwyn, Carmarthen, Dyfed, SA32 8RL

R.W.H Davies

Tel: 01591 620634 - Beulah, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4UE

T.G Davies

Tel: 01591 610430 - Tyn Y Maes, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4TE

J.R Williams

Tel: 01591 610386 - Nefyn, Llandovery Road, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4TA

J.j Thomas

Tel: 01994 484244 - Clungarthen, Trelech, Carmarthen, Dyfed, SA33 6RQ

Business type (e.g. Florist)
or Name (e.g. Fastfix Plumbers)
Location (e.g. Bradford)