Results for Farms in Carmarthenshire, Carmarthenshire

A R Law

Tel: 01267 253258 - Whitemill, Carmarthen, SA32 7HH

Carmarthen & Pumsaint Farmers

Tel: 01994 230391 - Carmarthen, SA31 2BJ

Cilyllyn Fawr Farm

Tel: 01558 685434 - Cilyllyn Fawr, Talley, Llandeilo, Dyfed, SA19 7AZ

D B Jones

Tel: 01994 484369 - Llaindelyn, Cynwyl Elfed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6SY

B Davies

Tel: 01558 823547 - Castell Hywel, Capel Isaac, Llandeilo, Dyfed, SA19 7HF

D.E Davies

Tel: 01994 230467 - Blaencwrt, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4NQ

D.E.M Davies

Tel: 01558 668788 - Penybanc Uchaf, Llanarthney, Carmarthen, Dyfed, SA32 8LB

D.G Davies

Tel: 01239 851435 - Blaencardin Bach, Ffostrasol, Llandysul, Dyfed, SA44 4TQ

D.G Davies

Tel: 01267 211312 - Tycanol Fm, Llanybri, Carmarthen, Dyfed, SA33 5JA

D.J Davies

Tel: 01559 395268 - Maes Fm, Llanllwni, Pencader, Dyfed, SA39 9DU

D.L Davies

Tel: 01267 241604 - Ffordd Uchaf, Llansteffan, Carmarthen, Dyfed, SA33 5HB

D.M Davies

Tel: 01570 480300 - Abertegan, Brynteg, Llanybydder, Dyfed, SA40 9UX

D.R.B Davies

Tel: 01558 823315 - Glanrwyth, Cwmifor, Llandeilo, Dyfed, SA19 7AH

Eric Davies & Co

Tel: 01550 720424 - 5-7 Stone Street, Llandovery, Dyfed, SA20 0BX

E.J Davies

Tel: 01267 275223 - Penrhiw Llanddarog Rd, Llanddarog, Carmarthen, Dyfed, SA32 8BY

E.O & E Davies

Tel: 01239 654306 - Waunmaendy, Sarnau, Llandysul, Dyfed, SA44 6RF

E.T Davies

Tel: 01267 253272 - Gilfach-Maen, Llanpumsaint, Carmarthen, Dyfed, SA33 6LB

G.E Davies

Tel: 01558 650356 - Cwmrhew Hafod Bdge, Llanwrda, Dyfed, SA19 8BG

H Davies

Tel: 01550 760227 - Broncwrt, Rhandirmwyn, Llandovery, Dyfed, SA20 0PD

Ionawr Davies

Tel: 01267 238599 - Waunllanau Uchaf, Ffynnonddrain, Carmarthen, Dyfed, SA33 6EE

Jeff Davies

Tel: 01559 363375 - Bercoed Uchaf, Bangor Teifi, Llandysul, Dyfed, SA44 5BS

J.E Davies

Tel: 01239 654498 - Alltygoch Fm, Brynhoffnant, Llandysul, Dyfed, SA44 6EA

J.G Davies

Tel: 01545 590630 - Fron, Pontshaen, Llandysul, Dyfed, SA44 4UR

J.H Davies

Tel: 01550 720087 - Efail Fach, Babel, Llandovery, Dyfed, SA20 0RW

J.H Davies

Tel: 01550 720294 - Craig-yr-Wyddon, Babel, Llandovery, Dyfed, SA20 0AJ

J.M Davies

Tel: 01239 654368 - Maes Y Deri, Pontgarreg, Llandysul, Dyfed, SA44 6AU

J.S Davies

Tel: 01559 363341 - Penffynnon Fm, Bangor Teifi, Llandysul, Dyfed, SA44 4HX

J.W.Arwyn Davies

Tel: 01550 740226 - Talsarn Fm, Llanddeusant, Llangadog, Dyfed, SA19 9YW

K Davies

Tel: 01559 395644 - Llwynpur Fm, Maesycrugiau, Pencader, Dyfed, SA39 9LJ

W Davies

Tel: 01558 822276 - Maes Evan, Ffairfach, Llandeilo, Dyfed, SA19 6TG

W.D Davies

Tel: 01550 740682 - Pencarreg, Llanddeusant, Llangadog, Dyfed, SA19 9UL

A.L Evans

Tel: 01559 363224 - Nantegryd, Llanfair Road, Llandysul, Dyfed, SA44 4RD

D.J.I Evans

Tel: 01267 223240 - Pant Y Coubal, Gwernogle, Carmarthen, Dyfed, SA32 7RP

E.T Evans

Tel: 01545 590248 - Nantygwyddau, Pontshaen, Llandysul, Dyfed, SA44 4UA

Evans

Tel: 01267 211261 - Plasparcau Llysonen Rd, Carmarthen, Dyfed, SA33 5EP

William Evans

Tel: 01545 580400 - Caerwenlli, Synod Inn, Llandysul, Dyfed, SA44 6JH

D.A George

Tel: 01559 384567 - Coedlannau Fawr, Gwyddgrug, Pencader, Dyfed, SA39 9BL

E Hughes

Tel: 01550 720549 - Tirpaun Fm, Myddfai, Llandovery, Dyfed, SA20 0JQ

J.B.M Hughes

Tel: 01558 823412 - Llwynmendy Fm, Bethlehem, Llandeilo, Dyfed, SA19 6YE

A John

Tel: 01267 241244 - Laques Fawr Farm, Llansteffan, Carmarthen, Dyfed, SA33 5LT

D.E Jones

Tel: 01558 668826 - Maesteilo Fm, Capel Isaac, Llandeilo, Dyfed, SA19 7TG

D.W.B Jones

Tel: 01267 237626 - Ffoswalter Bungalow Ffoswalter Fm, Llangyndeyrn, Kidwelly, Dyfed, SA17 5HH

Eric Jones

Tel: 01570 434267 - Gorsgoch, Llanybydder, Dyfed, SA40 9TE

E.B Jones

Tel: 01559 384233 - The Bungalow Blaenblodau Fm, New Inn, Pencader, Dyfed, SA39 9BA

E.G Jones

Tel: 01239 851334 - Pantyrefail, Ffostrasol, Llandysul, Dyfed, SA44 4TB

E.G & N Jones

Tel: 01267 237838 - Cwmcastell Blaenycoed Rd, Carmarthen, Dyfed, SA33 6EG

E.J Jones

Tel: 01239 851358 - Argoed Isaf, Penrhiwllan, Llandysul, Dyfed, SA44 5NX

H.M Jones

Tel: 01267 275215 - Wernbongam Fm, Llanarthney, Carmarthen, Dyfed, SA32 8HN

I.B Jones

Tel: 01267 237831 - Trenewydd, Trawsmawr, Carmarthen, Dyfed, SA33 6NE

I.G & H.M.E Jones

Tel: 01267 241239 - Gilfach, Llangain, Carmarthen, Dyfed, SA33 5AU

J Jones

Tel: 01267 236247 - Troedyrhiw Fawr Fm, Bronwydd Arms, Carmarthen, Dyfed, SA33 6BE

J Jones

Tel: 01558 650304 - Blaenau Farmers, Ffarmers, Llanwrda, Dyfed, SA19 8HJ

M Jones

Tel: 01558 650232 - Tyllwyd Ffarmers, Ffarmers, Llanwrda, Dyfed, SA19 8JA

Neville Jones

Tel: 01267 267328 - Pant Y Crug, Kidwelly, Dyfed, SA17 5AN

T.A Jones

Tel: 01267 241270 - Plas Fm, Llansteffan, Carmarthen, Dyfed, SA33 5JP

T.H Jones

Tel: 01239 710296 - Plasnewydd, Henllan, Llandysul, Dyfed, SA44 5TU

D.L Lewis

Tel: 01994 484334 - Neuadd Fm, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5PW

John Morgan

Tel: 01550 720479 - Tynllwyn Fm, Myddfai, Llandovery, Dyfed, SA20 0NJ

W.J.I Morgan

Tel: 01550 740237 - Glantoddeb Fm, Gwynfe, Llangadog, Dyfed, SA19 9NU

Pant y Bedw Farm & Fisheries

Tel: 01267 290315 - Pant Y Bedw, Nantgaredig, Carmarthen, Dyfed, SA32 7LH

Pantllwydrew Farm

Tel: 01267 267336 - Pant Y Llwydrew, Kidwelly, Dyfed, SA17 5AU

D Robinson

Tel: 01559 370341 - Home Fm, Pentre-Cwrt, Llandysul, Dyfed, SA44 5DW

E.D.B Samuel

Tel: 01554 810665 - Tygwyn Fm Trimsaran Rd, Llanelli, Dyfed, SA15 4RG

David J Saunders

Tel: 01559 384278 - Maes-Lan, Alltwalis, Carmarthen, Dyfed, SA32 7EE

T.E Thomas

Tel: 01994 230218 - Trefenty St. Clears, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4NG

David A Thomas

Tel: 01994 484256 - Pantycoed Fm, Penybont, Carmarthen, Dyfed, SA33 6QF

D.J Thomas

Tel: 01267 290395 - Ffynon Dewi, Capel Dewi, Carmarthen, Dyfed, SA32 8AD

E.J Thomas

Tel: 01558 822331 - Gareglwyd, Trapp, Llandeilo, Dyfed, SA19 6TL

G.R Thomas

Tel: 01558 823391 - Ffrwd Fm, Salem, Llandeilo, Dyfed, SA19 7ND

H Thomas

Tel: 01267 211241 - Gelli-Deg, Llangynog, Carmarthen, Dyfed, SA33 5DE

H.R Thomas

Tel: 01559 363395 - Login Fm, Tregroes, Llandysul, Dyfed, SA44 4LY

J.D.& H.M Thomas

Tel: 01545 590253 - Pantstreimon, Capel Dewi, Llandysul, Dyfed, SA44 4PU

J.F Thomas

Tel: 01554 820209 - Syddyn Fm, Felinfoel, Llanelli, Dyfed, SA14 8QB

J.H Thomas

Tel: 01994 484249 - Plas Paun Mydrim, Meidrim, Carmarthen, Dyfed, SA33 5PG

L.L Thomas

Tel: 01267 211213 - Pontcowin Fm, Bancyfelin, Carmarthen, Dyfed, SA33 5NB

R.W Thomas

Tel: 01267 236930 - Coedwalter Fawr, Llangyndeyrn, Kidwelly, Dyfed, SA17 5HL

R.W Thomas

Tel: 01558 822397 - Cwmwern Fm, Penybanc, Llandeilo, Dyfed, SA19 7TA

T.V Thomas

Tel: 01545 590245 - Pantscawen Fm, Pontshaen, Llandysul, Dyfed, SA44 4TY

W.D Thomas

Tel: 01269 860384 - Glanrhydw Fm Pontantwn, Pontantwn, Kidwelly, Dyfed, SA17 5NB

W R & M Thomas

Tel: 01554 820246 - Tyreglwys Fm, Llangennech, Llanelli, Dyfed, SA14 8YD

Alun Williams

Tel: 01550 777696 - Bryngwyn Fm, Llangadog, Dyfed, SA19 9DD

Williams & Alcock

Tel: 01267 281422 - Waunllwyd, Cynwyl Elfed, Carmarthen, Dyfed, SA33 6SU

Bleddyn Williams

Tel: 01559 384324 - Cwmhwplin Fm, Pencader, Dyfed, SA39 9BX

D Williams

Tel: 01269 842328 - Ffynnon Luan, Maesybont, Llanelli, Dyfed, SA14 7HF

D.D Williams

Tel: 01550 720598 - Pwll Calch, Myddfai, Llandovery, Dyfed, SA20 0JQ

David E Williams

Tel: 01559 363298 - Rhiwlug Fm, Tregroes, Llandysul, Dyfed, SA44 4NB

E Williams

Tel: 01550 740235 - Gorllwyn Fawr, Myddfai, Llandovery, Dyfed, SA20 0JF

E.D Williams

Tel: 01267 290294 - Brooklands, Nantgaredig, Carmarthen, Dyfed, SA32 7PA

H.L Williams

Tel: 01559 370388 - Penllwyncoch, Velindre, Llandysul, Dyfed, SA44 5YL

I.R Williams

Tel: 01558 650566 - Benlan Porthrhyd, Porthyrhyd, Llanwrda, Dyfed, SA19 8DG

J.M Williams

Tel: 01558 668223 - Cwmharad, Dryslwyn, Carmarthen, Dyfed, SA32 8RL

M.A Williams

Tel: 01994 230797 - Lower Court, St. Clears, Carmarthen, Dyfed, SA33 4NQ

N Williams

Tel: 01558 650261 - Dolaucothi Fm, Pumpsaint, Llanwrda, Dyfed, SA19 8UP

T.J.E Williams

Tel: 01550 740632 - Cwmbran Fm, Myddfai, Llandovery, Dyfed, SA20 0JH

R.W.H Davies

Tel: 01591 620634 - Beulah, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4UE

G Jones

Tel: 01591 610343 - Abergwesyn, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4TP

K Jones

Tel: 01591 620277 - Dolaeron, Beulah, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4YF

M.P Jones

Tel: 01591 610330 - Lofftwen, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4SN

G Thomas

Tel: 01559 395264 - Penrhiwfelen, Maesycrugiau, Pencader, Dyfed, SA39 9LZ

K B & P J Davies

Tel: 01550 750232 - Glanbran Fm, SA20 0LE

Business type (e.g. Florist)
or Name (e.g. Fastfix Plumbers)
Location (e.g. Bradford)